Project omschrijving

OPENLUCHTMUSEUM DE LOCHT

Openluchtmuseum de Locht gaat over het leven van vroeger op het platteland van Noord-Limburg.

“Wij geloven in de historie en trots van onze omgeving waarin de agrarische dynamiek een belangrijke rol speelt als basis voor onze cultuur. Onze gasten beleven deze dynamiek en we verbinden daarin het heden en de toekomst in de omgeving van de Locht. Verbinding op basis van historie, trots, ambacht en vertrouwen; daar staan wij voor!”

de rol van drops

Marketing:

  • Regionaal haalbaarheidsonderzoek 
    • Ambitiedocument

Communicatie:

  • Coördinatie en opvolging diverse communicatie en PR werkzaamheden
  • Opvolging planning
  • Persberichten en contacten pers
  • Aansturen, begeleiden en afstemmen met vrijwilligers

WERK WAAR WE TROTS OP ZIJN: