Project omschrijving

GEMEENTE LEUDAL

Gem. Leudal

 

In het buitengebied van de gemeente Leudal voltrekken zich een groot aantal veranderingen. Daarnaast verandert de samenleving in hoog tempo. Dat vraagt om een andere rol van de overheid. De gemeente Leudal is daarom gestart met het programma Buitengebied in Beweging. Doelstelling hierbij is het creëren/behouden van een kwalitatief hoogwaardig buitengebied waarin een goed werk-, woon- en leefmilieu gewaarborgd is.

de rol van drops

Communicatie:

  • Ondersteunende rol in het proces van heldere en transparante communicatie
  • Visualiseren processen
  • Presentaties

WERK WAAR WE TROTS OP ZIJN: